Typiske opgaver jeg har beskæftiget mig med:

Kompetancer inden for:

 
Udviklingsopgaver:

- Udvikling og afholdelse af ressourcepersonuddannelse for forebyggelse af fysisk og psykisk vold.
- Udvikling og afholdelse af støttegrupper til igangsætning af sygemeldte i kommune. Forløb: 10 uger a 4 timer.

- Udvikling og afholdelse af støttegrupper for kontanthjælpsmodtagere i kommune. Forløb over 20 uger a 4 timer.

- Arbejdspladsvurdering.
- Kvalitet i arbejdsmiljøet.
- 3 dages arbejdsmiljøkurser, fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
- Redskaber til medarbejdersamtaler.

 

Foredrag, kurser, temadage og personalemøder på offentlige og private virksomheder og i faglige organisationer:

Opgaverne indebærer bl.a. afdækning af kursusbehov, kursusudvikling samt afholdelse af kurser.

- Om fx. psykisk arbejdsmiljø, stresshåndtering, ny chef, kriser i forbindelse med afskedigelser, mobning, konflikthåndtering, gruppepsykologi, kommunikation, fysisk og psykisk vold.

 

Proceskonsulentopgaver:

- Konflikthåndtering i personalegrupper.

- Afklaring og udvikling af opgaver.

 

Supervisionsopgaver

- Supervision af ledere.

- Supervison af sagsbehandlere.

- Kollegial supervision.

 

Psykologisk rådgivning:
- Individuel psykologisk rådgivning om fx. karriereudvikling, stresshåndtering, mobning, misbrug og kriser i forbindelse med afskedigelser og røveri.

 

Håndbøger, pjecer og artikler

- Arbejdsmiljøhåndbog til sikkerhedsorganisationen som indeholder emner som fx. stress, misbrug, mobning, udbrændthed, alenearbejde.
- Pjece om det at få ny chef.
- Pjece om variation i arbejdet.
- Pjece om personalepolitik.

- Ca. 50 artikler, om fx. mobning, stress, kommunikation og vold publiceret i Farmakonomen, Farmaci, og Farmaceuten.